Rising Costs for Wood Pellets Capacity

Rising Costs for Wood Pellets Capacity

Investment costs for wood pellets capacity, both brownfield and greenfield, have increased by approximately 6% per annum over the last 16 years. This analysis, based on more than 50 projects in the US and Canada, reveals a significant rise compared to the general...
Utsläppsrätter från skogen: Utsikter för Sverige

Utsläppsrätter från skogen: Utsikter för Sverige

Tack till Virkesbörsen (www.virkesborsen.se) för möjligheten att tala på Virkesstudion 29:e februari om utsläppsrätter från skog och dess påverkan på skogsbruket och virkesmarknaden i Sverige. Du kan se min presentation här (börjar kl. 57m00s):...
Forest carbon markets update

Forest carbon markets update

Market headwinds in 2023, cautious optimism for 2024 Since the release of our report on Forest Carbon Markets in February 2023, the market has met headwinds. Carbon pricing mechanisms, such as emissions trading schemes (ETS) and carbon taxes, continue to expand...